Werkwijze

Een echtscheiding is definitief bij stap 5, de inschrijving in de burgerlijke stand. Het traject tot dan duurt zo'n 3 - 6 maanden. Hieronder de verschillende stappen.
Wonen jullie samen, dan zijn jullie na stap 1 en 2 klaar.

1. Intake en kennismaking (enkele dagen)

Je bent altijd welkom voor een vrijblijvende en kosteloze kennismaking. Tijdens dit gesprek van zo'n 45 minuten bespreken we het mediationtraject en onze werkwijze. Ook is er alle gelegenheid om vragen te stellen. Zo kun je bepalen of mediation geschikt voor jullie is en of jullie dat bij ons willen doen.

2. Financiële afspraken en afspraken over de kinderen (2 tot 4 maanden)

Vaak starten we met een berekening van de kinderkosten en (partner)alimentatie.
Dit geeft financieel overzicht en antwoord op vragen als:
* Wat heb ik na de scheiding netto te besteden?
* Kan ik het huis wel of niet overnemen?
* Hoe verdelen we de kinderkosten?
* Is er recht op partneralimentatie en zo ja, hoeveel?

Zodra de financiën in kaart zijn gebracht, starten we met het ouderschapsplan. Hierin staan alle afspraken over de kinderen. Denk aan: 
* Zorgverdeling van de kinderen
* Verdeling kinderkosten
* Afspraken over vakanties, feestdagen, verjaardagen, etc
* En nog veel meer.

Het ouderschapsplan is alleen nodig indien er kinderen onder de 18 jaar zijn.

Een kosteloos en gedegen voorbeeldplan vind je op onze pagina 'Gratis.'

Vervolgens brengen we al jullie financiën in kaart, alle bezittingen en schulden. 
* Opgebouwde waarde in de eigen woning
* Bank- en spaar tegoeden
* Pensioenen en lijfrentes
* Leningen
* Eigen bedrijf
* Inboedel, auto's, etc

Eerst brengen we in kaart wat er precies allemaal is. Vervolgens naar de beste verdeling voor jullie beiden.
Dit leggen we vast in het (echtscheidings)convenant.

Zodra jullie beiden akkoord zijn, kunnen het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant door jullie worden ondertekend.
Deze vormen samen de basis voor jullie echtscheidingsverzoek naar de rechtbank.

3. Indienen scheidingsverzoek bij de rechtbank (enkele dagen)

Deze stap gaat doorgaans snel. Als jullie alle stukken bij elkaar hebben, kan het scheidingsverzoek al binnen 1 of 2 werkdagen zijn ingediend. Benodigd zijn hiervoor:

  • het getekende echtscheidingsconvenant in tweevoud;
  • het getekende ouderschapsplan in tweevoud;
  • een recente huwelijksakte;
  • recente geboorteaktes van de kinderen;
  • een papieren kopie van jullie legitimatiebewijs met jullie originele handtekening erop.

4. Rechterlijke beschikking (2 tot 6 weken)

Dit is een kwestie van wachten tot jullie verzoek door de rechter wordt behandeld. Omdat jullie het verzoek samen hebben ingediend, zal de rechter daar in principe altijd mee akkoord gaan.
Jullie ontvangen daarvan een rechterlijke beschikking. Dit is een belangrijke juridische basis voor de scheiding. Daarna ondertekenen jullie beiden de 'Akte van berusting', waarmee je aangeeft niet in hoger beroep te gaan tegen het besluit.

5. Inschrijving burgerlijke stand (enkele dagen)

Jullie scheiding is definitief als deze is ingeschreven in de burgerlijke stand. Hier draagt de advocaat waar we mee samen werken zorg voor. Jullie krijgen bericht van de gemeente zodra deze stap is verwerkt.

6. Evaluatie en nazorg

Mogelijk verandert er iets aan jullie situatie. Dan kan er bijvoorbeeld een nieuwe berekening nodig zijn, of is het ouderschapsplan aan herziening toe. Jullie kunnen daardoor altijd bij ons terecht. Als voormalig klant, krijgen jullie daarbij 50% korting op ons uurtarief.